Kawalek Group

Michael Lueckheide

  • Tirrell Group, Chemistry / PME

Targeted polyelectrolyte complex micelles treat vascular complications in vivo

Zhengjie Zhou, Chih-Fan Yeh, Michael Mellas, Myung-Jin Oh, Jiayu Zhu, Jin Li, Ru-Ting Huang, Devin L Harrison, Tzu-Pin Shentu, David Wu, Michael Lueckheide, Lauryn Carver, Eun Ji Chung, Lorraine Leon, Kai-Chien Yang, Matthew V Tirrell, Yun Fang. "Targeted polyelectrolyte complex micelles treat vascular complications in vivo", PNAS.